Projekt i skład materiałów promocyjnych tj. folder, broszura, teczka firmowa oraz strona www.