Projekt identyfikacji wizualnej i materiałów promocyjnych dla SSA tj. plakat, broszura, ulotka, strona www.