Projekt i skład albumu „Projekty, które budują przyszłość” dla firmy Mota-Engil Central Europe SA